top of page

מערך העזרות

לפנייך מאגר של כלבים אשר הוצלו על ידי פעילים עצמאיים ברחבי באר שבע, שהתחייבו לדאוג לכלבים עד למציאת בית חם - בחסות כלכלית וליווי של העמותה. 

לאימוץ כלב עזרה יש לפנות בהודעה לטלפון: 050-722-2655

bottom of page