top of page

אימוץ כלב/ה

אמצו חבר/ה לחיים

אימוץ / אומנה ביום אימוץ

לפרטים אודות יום האימוץ הקרוב - פנו אלינו בדף הפייסבוק שלנו:

אימוץ / אומנה בעזרת רכזים/ות מערכי הכלבים בעמותה

מערך ההסגר: מערך הדואג לכלבי ההסגר שבכלובים ומוצא להם בתי אומנה ובתים מאמצים 

לאימוץ כלב מההסגר:  053-721-4922 (בהודעה)

מערך האומנה: מערך הדואג להוציא כלבים מעל גיל שנה מההסגר למשפחות אומנה בדרום

לאימוץ כלב אומנה/ פרטים על אומנה לכלב בוגר:  050-843-2666 (בהודעה)

מערך הגורים: מערך הדואג לגורים המגיעים להסגר ודואג להוציאם למשפחות אומנה בדרום

לאימוץ גור/פרטים על אומנה לגור: 050-722-2571 (בהודעה)

מערך עזרות: העמותה תומכת בפעילים בדרום אשר מתחייבים לדאוג לכלבים שמצאו עד למציאת בית

לאימוץ כלב ממערך העזרות: B7la.help@gmail.com

  • Facebook Social Icon

גלריות הכלבים

(נתמך במלואו רק בתצוגת מחשב)​

26941095_547605788940636_129472352_n_edi

גורים שנמצאים באומנה ובהסגר אשר מחכים להגיע לבתים חמים

IMG_9053.jpg

גורים וכלבים בוגרים שמחכים לאימוץ בבתי פעילים עצמאיים

received_10155930116235395.jpeg

כלבים בוגרים מערך גיל שנה שיצאו מההסגר ומחכים לאימוץ בבתי  אומנה

20180511_123825.jpg

כלבים בוגרים (מעל גיל שנה) שמחכים לאימוץ/אומנה בהסגר העירוני

bottom of page