top of page

מערך הגורים

לפנייך גלריה של חלק מגורי האומנה וההסגר

לאימוץ/אומנה לגור יש לפנות בהודעה לטלפון: 0507222571

 

חשוב!: להכניס גור לחיים זה מדהים: זוכים לראות אותו גדל, משתנה, לומד, מתבגר...

אבל - זה תהליך. גור זקוק לזמן כדי ללמוד לעשות צרכים בחוץ, להבדיל בין חפצים לצעצועים, ללמוד תקשורת נכונה ועל המאמץ שלו לדאוג לחשיפה נכונה לעולם, בסבלנות.

אנא - פנו אלינו רק במידה והינכם מבינים הן את האושר והן את הקשיים שבגידול גור.

bottom of page